Lokalt och nära!

Nu kommer både entrecote och hamburgare från familjen Cantoni i Istrum utanför Skara. Djuren föds upp på gården, går ute och betar. Slaktas och styckas samt hängmöras på gården. Allt foder odlas ekologiskt på gården. Köket färdas enbart de 3 milen in till oss på Pim’s. Det är för oss omtanke om miljö och gäster.